Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Gebedsmoment 17 maart, 12 uur

We kunnen niet in de kerk bij elkaar komen deze dagen. We kunnen wel op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Als de klok luidt om 12 uur, zijn we met elkaar verbonden. Doe je ook mee? 

 

Hoe kun je meebidden? Hieronder vind je een tekst en een gebed voor vandaag:

 

- Steek een kaars aan en word stil. 

- Lees de tekst van vandaag (uit het Bijbelrooster van Taizé): Lucas 22:28-34


Jezus zei tot Simon Petrus: Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. 
Wees even stil en vraag je af ‘wat betekent dit voor mij, vandaag?

- Bid een gebed:


Goede God, 
We beseffen hoe kwetsbaar we zijn, wij mensen. Kwetsbaar voor ziekte waar geen medicijn voor is.
Omgeef ons, in wat ons bang maakt. 
We beseffen hoeveel mensen op deze wereld getroffen worden door ziekte.
Geef ruimte om geraakt te worden door meer dan eigen zorgen.
Christus die in ons leeft, verruim ons hart.En met de woorden van St. Patrick, op Saint Patricksday (bron: Bid. luister, leef onderweg. Rick Timmermans , Heleen Dekens)


Vandaag sta ik op door een geweldige kracht,
ik roep de Drie-eenheid aan, 
en ik getuig van de Schepper van de schepping. 
Vandaag sta ik op door de kracht van God, die mij leidt. 
Moge Gods macht mij overeind houden, 
Gods oog voor mij zien,
Gods oog voor mij horen,
Gods woord voor mij spreken.
Gods weg wil ik gaan, zijn schild beschermt mij. 
Christus is aan mijn rechterzijde. 
Christus is aan mijn linkerzijde. 
Hij is de kracht, Hij is de vrede.
Christus is waar ik lig. 
Christus is waar ik zit. 
Christus is waar ik sta.
Christus in de diepte. 
Christus in de hoogte. 
Christus in de verte. 

 

Luister een gebedslied: Voici Dieu (lied uit Taizé), vertaling: Gert Landman


Daar is God, Hij komt mij te hulp, onze Heer met allen die mij steunen. 
U trok mij omhoog, ik zal U prijzen.

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI