Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Gebedsmoment 23 maart, 12 uur 

Corry Smid middaggebed in tijd van coronaWe kunnen niet in de kerk bij elkaar komen deze dagen. We kunnen wel op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Als de klok luidt om 12 uur, zijn we met elkaar verbonden. Doe je ook mee? 

 Hoe kun je meebidden? Hieronder vind je een tekst en een gebed voor vandaag:

 

 - Steek een kaars aan en word stil. 

 - Lees de tekst van vandaag (uit het Bijbelrooster van Taizé): Johannes 6: 16 - 21

“Jezus liep over het meer naar zijn leerlingen toe en zei: Ik ben het, wees niet bang.”   

 Wees even stil en vraag je af ‘wat betekent dit voor mij, vandaag?

 

Gebed

God, 
In de storm bent u niet afwezig, 
geef ons dat vertrouwen. 

Laat uw nabijheid er zijn voor wie zich angstig en onrustig voelen, 
voor wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking, 
overal waar kwetsbare mensen wonen.

 

Geef wijsheid en moed aan politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.

 

Toon mij waar en hoe ik vandaag iets kan betekenen voor de mensen rondom mij,
en geef dat het kleine dat ik doe genoeg is.
Wees in mij aanwezig, door Jezus Christus onze Heer, Amen.

 

 Een lied om te luisteren of te zingen (Lied 935 uit het Nieuwe Liedboek): "Je hoeft niet bang te zijn" 

 

Zegen

 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
bij alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.

Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

 

Bij dit bericht vind je een tekening die Corry Smid maakte naar aanleiding van het middaggebed. 

Deze middaggebeden worden voorbereid door ds. Martin Snaterse (Protestantse gemeente de Inham, Amersfoort-Hoogland) en ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten)

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI