Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

teksten voor een moment van gebed

Zoek een rustige plek, bijvoorbeeld als de klok luidt (op werkdagen om 12 uur), steek een kaars aan, probeer stil te worden. 

Er is voor elke dag een bijbeltekst, zoals die ook gelezezn wordt in de Taizé: 

maandag 18 mei

 

De Heer richt zijn oog naar de hemel en op de aarde. Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Psalm 113

 

dinsdag 19 mei

Jezus zei: De Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader. Johannes 16:23-33

 

woensdag 20 mei

Petrus schreef: Christus werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij vestigde zijn hoop op hem die rechtvaardig oordeelt. 1 Petrus 2:19-25

 

donderdag 21 mei HEMELVAART

Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn leerlingen en zei: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:16-20

 

vrijdag 22 mei

Denk aan hen die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Hebreeën 13:7-16

 

Gebed

 

Goede God,
U bent niet van een land, ras of volk
niet van een eeuw, een tijdperk, een cultuur,
niet van een leer, traditie of een kerk,
U gaat boven alles uit.
U omspant de aarde, overziet het in een oogopslag.

Hemelvaart doet ons beseffen
dat hemel en aarde verbonden zijn.
Door uw Zoon is de hemel niet ver weg,
heeft uw koningschap een gezicht,
zijn gezicht.

 

Maar niet uw grootheid en gezag
maar veeleer uw liefdevolle Geest is het die ons
steeds weer verrast en verbaast, en in beweging zet.

Om uw grootheid danken we u
om uw nabijheid bidden we u
om uw geestkracht vragen we
als we denken aan mensen en situaties die we u noemen..
Hoor ons als we u bidden.

Amen.

 

Lied 663 uit het Liedboek

 

1. Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen

een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen

zijn wij door Hem bemind.

 

2. Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.

 

 

Zegen voor kleine en grote mensen

 

God zegent jou

met luchten vol witte, wollige, wolken die je laten fantaseren

met regendruppels die spatten en plassen maken om in te springen

met zonnestralen die je warm maken, en die bloemen laten bloeien

met wind die blaadjes aan de bomen laat dansen, en ook vliegers, vogels, en je haar

met manestralen die zo geheimzinnig stralen en sterren die naar je knipogen in het donker

God zegent jou

onder, boven, voor en achter je is hij

altijd bij je met zijn liefde,

door Jezus die je vriend is en de Heilige Geest die je kracht geeft.

Amen

 

Of gezongen: ‘De vrede van de aarde en de hemel’

 

voor meer teksten over Hemelvaart: "Met zonder Jezus" - over Hemelvaart. Een uitgave van de Protestantse kerk die je kunt bestellen.

 

Deze dagelijkse gebeden worden voorbereid door ds. Martin Snaterse - Protestantse gemeente Amerfoort- Hoogland (de Inham) en ds. Rebecca Onderstal - Protestantse gemeente Houten - Opstandingskerk.

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI