Logo PG Houten kleur
Een goed gesprek

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

PG Houten

Organisatiestructuur


De Protestantse Gemeente Houten (PGH) heeft een clusterstructuur.

orgisatieschema
Zo zijn er de clusters Eredienst, Joined! (jeugd), Seniorenwerk, Pastoraat, Diaconaat, Beheer & Financiën, en Vorming en Toerusting. Aan het hoofd van elk cluster staat een coördinator die tevens ambtsdrager is. De Kleine Kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, de scriba, de predikanten en de clustercoördinatoren. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Daarnaast zijn er wijkouderlingen en diakenen en ouderlingen en diakenen met een speciale opdracht, zoals een werelddiaken, een sociaal diaken en een ouderling die lid is van de synode. Alle ambtsdragers hebben zitting in de Grote Kerkenraad die 3 keer per jaar bijeen komt. Daarnaast wordt er een maal per jaar een kerkenraadsweekend gehouden.

De PGH heeft geen beleidsplan maar een visiedocument dat voor de periode 2015 - 2020 is opgesteld. Als speerpunten voor de gemeente worden aangemerkt Kerk dichtbij, Pionieren, Rituelen, Schone Kunsten, PGH Digitaal.


In bijgaand organogram wordt aangegeven welke activiteiten onder de clusters vallen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de scriba via dit formulier.

Uitgelicht

40 dagen blog40 dagen een blog van de pastores


Klik op de link hieronder om dagelijks een nieuw Kantlijntjes-blog van de predikanten te lezen voor de 40-dagentijd.

 

Blog 40 dagen bidden onderweg

Nieuws

ziekenzalvingZiekenzalving 31 maart

Op 31 maart is er een dienst met Ziekenzalving. De begint om 16.00 uur en de pastores zijn Rebecca Onderstal en Martin Snaterse.

Lees meer...

31 maart: Inspiratiekroeg met Elias Groothoff

De Protestantse Gemeente Houten organiseert op zondag 31 maart de Inspiratiekroeg. Een moment om anderen te ontmoeten die ook tussen de 25 en 45 zijn, een stevig verhaal te horen, door te praten en aan de bar te hangen. 

Lees meer...

oefenen levenskunstOefenen in Levenskunst voor alleengaanden

Wil  jij ontdekken hoe je zelf kunt werken aan geluk en welzijn in jouw leven? Meld je dit voorjaar aan voor de workshop Oefenen in Levenskunst.

Lees meer...

Logo PG Houten kleur

Vacature seniorenpastor 

De Protestantse Gemeente Houten zoekt vanwege het vertrek van de huidige seniorenpastor:

Een seniorenpastor m/v (0,55 fte)

Lees meer...

Alain Verheij 2Inspiratiekroegen op 3 februari en 31 maart

 De Protestantse Gemeente Houten organiseert dit voorjaar twee keer de Inspiratiekroeg. Een moment om anderen te ontmoeten die ook tussen de 25 en 45 zijn, een stevig verhaal te horen, door te praten en aan de bar te hangen.

Lees meer...

Subcategorieƫn

b adres

b visie

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI