Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dia 2Commissie Kerk en Israël

In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat onder artikel 3 als eerste genoemd: “De kerk is in al haar geledingen geroepen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met Israël”. Vanuit die ‘opdracht’ worden al vele jaren door de commissie Kerk en Israël diverse activiteiten georganiseerd. Doel daarbij is om in onze gemeente informatie te verschaffen, zodat er begrip en bewustzijn ontstaat over de relatie die wij als Kerk met Israël hebben. Bij ‘Israël’ moet gedacht worden aan zowel het land, de staat en het, overal ter wereld wonende, volk.

 

Actueel

Kerk en Israëlbijeenkomsten

 

Onopgeefbaar verbonden

Op 12 maart 2019 was er een avond – georganiseerd door de Commissie Kerk & Israël onder bovenstaande titel. Sprekers die avond waren onze gemeenteleden Ds. Barend Wallet en Ds. Rene de Reuver. De lezing van Ds. Wallet vindt u onder deze link.  Hij sprak voor de pauze. Na de pauze sprak Ds. De Reuver; hij ging in op de huidige – landelijke - situatie rond de verhouding Kerk en Israël en liet onder andere een filmpje zien dat te vinden is op de website De Uitdaging- leren van de joods-christelijke dialoog.

 

Alle activiteiten staan voor iedereen open: van harte welkom!

Wilt u meer informatie en/of regelmatig op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de commissie voor Kerk en Israël via de e-mailnieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie via dit formulier.