Logo PG Houten kleur
Een goed gesprek

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dia 2Commissie Kerk en Israël

In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat onder artikel 3 als eerste genoemd: “De kerk is in al haar geledingen geroepen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met Israël”. Vanuit die ‘opdracht’ worden al vele jaren door de commissie Kerk en Israël diverse activiteiten georganiseerd. Doel daarbij is om in onze gemeente informatie te verschaffen, zodat er begrip en bewustzijn ontstaat over de relatie die wij als Kerk met Israël hebben. Bij ‘Israël’ moet gedacht worden aan zowel het land, de staat en het, overal ter wereld wonende, volk.

 

Actueel

Kerk en Israëlbijeenkomsten

Leven, dood, leven na de dood, voltooid leven

 

Donderdag, 2 november – 20.00 uur – Opstandingskerk       

Volgens de Bijbelse visie staat het leven centraal. De mens wordt geboren en is sterfelijk. De dood hoort daarom bij het leven. Vanuit die levensvisie denkt men na over het sterven en de dood.De waardigheid van de mens neemt een belangrijke plaats in, maar wat is waardigheid? Leven, dood, leven na de dood, voltooid leven: allemaal belangrijke zaken waar we vaak nauwelijks bij stilstaan of over nadenken.Op deze avond zullen we dat samen doen.

sasja martel

Spreekster is Drs. Sasja Martel. Auteur van het boek: Sterker als de dood. Zij studeerde judaïca in Amsterdam en Jeruzalem. Zij studeerde af op de betekenis van de gemeenschap in het rouwproces van de enkeling (1983). Zij schreef diverse artikelen over sterven en rouw in de joodse traditie. Sinds 1976 doceert zij Jodendom en is de initiatiefneemster en directeur van het Joods Hospice Immanuel te Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

Alle activiteiten staan voor iedereen open: van harte welkom!

Wilt u meer informatie en/of regelmatig op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de commissie voor Kerk en Israël via de e-mailnieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie via dit formulier.

Agenda

Geen evenementen

b adres

b visie

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI