Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dia 7Kerk in Actie

Werelddiaconaat / Kerk in Actie  - Kerk zijn over grenzen

Een wereld zonder armoede en onrecht. Een droom, een visioen..?

In ieder geval een uitdaging om met hart en ziel voor te gaan!

Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en gaat er van uit dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sexe of nationaliteit.

De Kerk in Actie groep van onze gemeente wil het wereldwijde werk onder de aandacht brengen.

Door informatie door te geven zodat we kunnen meeleven met mensen. We vragen ondersteuning door gebed, roepen op tot solidariteit en vragen financiële ondersteuning d.m.v. collectes.

Daarnaast wil de groep een netwerk organiseren van mensen die geïnspireerd door hun geloof over de grens zijn gegaan, door bv. een tijd in het buitenland te werken of in de vakantie een periode op te trekken met mensen in een heel andere leefsituatie.

Afgelopen zomer zijn twee meiden uit onze gemeente naar Indonesië geweest met het jongerenprogramma van Kerk in Actie togetthere. We zullen zeker van ze horen dit seizoen.

 

Daarnaast sluiten we voor een belangrijk deel aan bij de landelijke programma's van Kerk in Actie, zoals

noodhulp bij rampen. We werken mee aan themadiensten en publiceren artikelen rondom Kerkinactie collectes en denken mee met andere werkgroepen over acties binnen en buiten de gemeente met betrekking tot hulp over grenzen.

 

Uit het aanbod van projecten van Kerk in Actie kiezen we één project voor een periode van 3 jaar waarvoor speciaal geld wordt ingezameld en waarover de nodige informatie wordt gedeeld met de gemeente.

Via dit contactformulier kunt u vragen om meer informatie.