Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Kerk  naar Buiten

Missionair werk vinden wij heel belangrijk. Er zijn veel activiteiten die samen met andere kerken worden georganiseerd. Hierna wordt een opsomming gegeven en als u meer informatie over een bepaalde activiteit wilt hebben, neem dan contact op via dit formulier.

 

Diensten:

Oecumenische vredesdienst in september i.h.k.v. de  Vredesweek en een kerstnachtdienst.

 

Jeugd:

De Stepgroep So Double You, Taizéreizen, Passion

 

Diaconaat:

Voedselbank, Interkerkelijk Diaconaal Overleg, St. Present, Kamp van Zeist, Arbeidscafé, Geloof in Houten, werkgroep Fairtrade gemeente Houten

 

Pastoraat:

Interkerkelijk Gebed, Pastoraal Café

 

Vorming en Toerusting:

Alphacursus, gemeentelijke actviteitenmarkt in september, samenwerking met de bibliotheek, open avonden (voorstellingen, films)

 

Meer informatie over (een van de) genoemde activiteiten? Neem contact op via dit formulier.