Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dia 1Vorming en toerusting

 

Een Protestantse gemeente, dus ook die van Houten, is een lerende gemeente. Het cluster Vorming en Toerusting zoekt, ondersteunt en faciliteert individuen en groepen die daar een bijdrage aan leveren. Trefwoorden daarbij zijn: Bijbel, Bezinning, Beleving en Bezieling.

 

Speerpunten in elk seizoen

 • Programma(’s) op door de kerkenraad aangegeven prioriteiten/activiteiten
 • Jaarlijks aanbod rondom Gebed en genezing
 • Ten minste één (grotere) activiteit die ook interessant is voor mensen van buiten de gemeente
 • Catecheseproject voor heel de gemeente
 • Films met nagesprek
 • Boekbesprekingen
 • Kloosterweekend
 • Gesprekskring 60-plus (elke 2e donderdag van de maand vanaf 10.00 u. in de Lenstrazaal van wijkcentrum Schoneveld)
 • Seniorengespreksgroep in de Opstandingskerk, elke eerste donderdagmorgen van de maand
 • Gesprekskring Houten Zuid: op de tweede woensdagavond van de maand komt deze gesprekskring bij elkaar voor een gesprek over bijbel, geloof en leven. We doen dat bij de deelnemers thuis
 • Oefeningen in levenskunst: deze cursus wordt jaarlijks aangeboden
 • Mannen- en vrouwencafé
 • Alphacursus.   

 

Meer informatie?

Voor contact met iemand van het cluster kan gebruik worden gemaakt van dit formulier.