Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

ANBI PG Houten

Gegevens Protestantse Gemeente te Houten ten bate van ANBI

 

De Protestantse Gemeente te Houten en haar diaconie zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Conform de wettelijke verplichting  voor ANBI erkende instellingen maken we hieronder de financieel gegevens van de Protestantse Gemeente openbaar.

Lees meer...

Brochure 2021 tbv kerkbalans

Via deze link is de brochure kerkbalans 2021 te vinden.

Gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente Houten

PUBLICATIE IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE.

Lees meer...