Logo PG Houten kleur
Een goed gesprek

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Nieuws

privacyverklaringPrivacystatement Protestantse Gemeente Houten

Als Protestantse Gemeente Houten hebben naar aanleiding van de wet Algemene Verordening Privacywetgeving een eigen privacyverklaring.

 

Deze verklaring is gebaseerd op de model-privacyverklaring van de Protestantse Kerk. De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van (uw) persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen.

 

Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van Ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen.

 

Afgezien van het privacystatement hebben we van de Protestantse Kerk half mei aandachtspunten en een checklist gekregen waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. In de nabije toekomst kunt u dus nadere informatie hierover verwachten.

 

Klik op de privacyverklaring hieronder om het document te openen.

 

Privacystatement Protestantse Gemeente Houten (PDF)

 

Margriet Visser, scriba 

Agenda

Geen evenementen

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI