Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Nieuws

wandelenOmzien naar elkaar - een avond voor iedereen

Dinsdagavond 26 november ben jij, bent u uitgenodigd voor een avond over ‘omzien naar elkaar’, een onderwerp dat niet alleen ouderlingen of contactpersonen aangaat, maar ons allemaal, jong en oud. Omzien naar elkaar gebeurt rond een kerkdienst, in een kring, een whatsapp groep, tijdens een wandeling, door op bezoek te gaan, of een kaartje te sturen. Het raakt aan diaconaal aanwezig zijn in de buurt, en is weer anders bij jongeren dan bij ouderen. Graag nodigen we je uit als je meer wilt weten over pastoraat of goede ideeën hebt over omzien naar elkaar anno nu.

Je bent uitgenodigd als je bezoekwerk doet of zou willen doen, een kring organiseert, contactpersoon bent, andere vormen vindt om om te zien naar gemeenteleden of mensen buiten de kring van de gemeente.

Tijdens de gemeente avond pastoraat is er een inleiding over omzien naar elkaar anno nu. Er verandert veel in de mogelijkheden en de behoefte aan pastoraat.
Daarna zijn er verschillende workshops waarin je kunt verdiepen, uitwisselen of ideeën delen. Je kunt je verdiepen in rouw, of bidden in het pastoraat. We praten door over hoe het werkt voor jongeren of (jonge) gezinnen, hoe je omziet naar elkaar in kringen of in de buurt.  We delen praktische ideeën en informatie rond het omzien naar elkaar. En we hopen vooral op jouw inbreng, voel je welkom!

19.30 uur koffie en inschrijven voor workshops
20.00 uur start en inleiding
20.30 workshopronde 1, 21.00 uur workshopronde 2
21.30 borrel en ontmoeting

Dit zijn de workshops: 

Pastoraat en de middengeneratie; via whatsappgroep of familieskring?
Nieuw-ingekomenen ontmoeten, hoe doen we dat? Door Bernd en Desiré Helms
Bidden in het pastoraat, een drempel over? Door Eline Lienaerts
Pastoraat en jongeren, een goede combinatie?
Leren Eten Vieren: Omzien naar elkaar in een kring. Tineke Snaterse e.a.
Dralen op de drempel: Hoe maak je contact aan de deur? Door Martin Snaterse
Alles wat je vragen wilt over de ledenadministratie. Q&A met Arco Witter
Een treetje dieper. Eenvoudige handvatten om een gesprek te verdiepen. Hilleke Hoekstra.
Een land waar je de weg niet kent. Omgaan met rouw. Door Ina Karssen
Oud worden is fijn, maar hoe is het om oud te zijn? Door Yolanda van der Stelt
Contactpersonen 2.0? Contact maken in de Sporen. Door Jolanda Wijsmuller
Een goed verhaal. En mijn verhaal. Proeven aan werkvormen met levensverhalen. Els Bremer en Jaqueline Bakker
In gesprek met wie ver van de kerk staat. Door de Akkerkerk - Gerda Valster

Meer info: Frans Speelman, Hilleke Hoekstra, Rebecca Onderstal

 

Agenda

Geen evenementen

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI