Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Nieuws

Eerste impressies van de gemeenteavond van 28 januari

20200128 202114Dinsdagavond 28 januari gingen we met bijna 100 gemeenteleden in gesprek over de vraag ‘wie zijn we en wie willen we zijn als gemeente'. 

Bij de drie dimensies van gemeente-zijn (‘omgang met God’, ‘het vormen van een gemeenschap’ en ‘dienst aan de wereld’) waren stellingen geformuleerd om over door te praten. Zie de meditatie in Noodzaak van januari voor meer over deze drie dimensies. Lees meer...

Er werd intensief doorgepraat en uitgewisseld, over onze gemeente nu en over verlangen voor de toekomst, aan de hand van de stellingen en het geven van scores. 

Een paar eerste impressies. De uitwerkingen van de scores en de vele opmerkingen die er gemaakt zijn kun je ontvangen;stuur een mail naar rebecca.onderstal @ pghouten.nl

Visie 

20200128 202400Wie we zijn èn wie we willen we zijn, dat is een doorgaand
gesprek, steeds weer. Een gesprek dat helpt om keuzes te maken waar we onze energie in steken. Een gesprek dat een basis vormt om te weten wat we vragen en hopen van elkaar.
Onze visie op gemeente-zijn is een visie waar we samen aan willen werken en waar ieder zijn bijdrage leveren kan. 

Wij zijn ergens toe geroepen, en die roeping houdt nooit. We mogen steeds opnieuw luisteren, met vallen en opstaan. De roeping houdt nooit op. Er is steeds spanning tussen roeping – verlangen – werkelijkheid. 

En er zijn keuzes te maken. Omdat we beperkt zijn in energie, in tijd, in middelen. We kunnen ons niet op alle terreinen volledig inzetten. We kunnen ons verliezen in alles doen, en alles willen zijn. Wat op dit moment aan de orde is, is ook een kwestie van luisteren naar God. Wat wordt er nu vooral van ons gevraagd?

In gesprek over drie dimensies van gemeente-zijn

Als het gaat om de omgang met God en hoe wij de relatie met God vormgeven, was er veel gesprek over de kerkdienst. Er is behoefte aan eenvoud èn aan een diversiteit aan vormen om God te ontmoeten. En er werd gesproken over de vraag hoe we 

20200128 210712

omgaan met verschillen in geloofsbeleving; doen we dat open en nieuwsgierig?

Wat het vormen van een gemeenschap betreft vroegen twee aandachtsgebieden duidelijk om aandacht. Zijn we een gemeenschap die open en verwelkomend is voor wie nieuw is of hier en af toe komt? En zijn we een plek waar de verbinding tussen generaties vorm krijgt? 

Als het gaat om de vraag hoe we dienstbaar zijn in onze wereld, klonk er het geluid: weten we wel van elkaar wat we doen, kan dat meer zichtbaar worden? En wat aandacht verdient is: toegerust worden binnen de gemeente om je in te zetten, vanuit de bron van je geloof. En ook iets betekenen voor wie kwetsbaar is en hulp nodig heeft vraagt om aandacht. 

De stellingen vind je onderaan de pagina. 

Het gesprek gaat door...

20200128 210704We willen je uitnodigen om er over door te praten met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld goed met iemand van een andere leeftijd of met een andere betrokkenheid bij de gemeente. Elk gesprek doet er toe en heeft uitwerking en invloed.

Tijdens de gemeenteavond van 18 februari hopen we het gesprek te verdiepen, en te bespreken hoe we het vertalen naar het vervullen van de vacature van predikant. Van harte welkom, ook als je er nu niet was!

Lees de stellingen:

Agenda

Geen evenementen

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI