Logo PG Houten kleur
Een goed gesprek

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Geschiedenis


De Protestantse Gemeente Houten is een voortzetting van de Nederlandse Hervormde Deelgemeente ‘De Open Hof' en de Gereformeerde Kerk Houten. Vanaf eind 2004 wordt deze nieuwe naam gebruikt in plaats van de oude naam ‘Samen op Weg gemeente Houten”. Tijdens een vergadering van de Grote Kerkenraad werd het definitieve fusiebesluit genomen. Met de goedkeuring van de classis werd de vereniging notarieel vastgelegd op de gemeenteavond van 4 november 2004.

De geschiedenis begint, wanneer in 1958 de wijk Houten van de Gereformeerde Kerk te Utrecht-Zuid besluit niet meer in Utrecht te kerken, maar voortaan in Houten bij elkaar te komen. Eerst komt men bijeen in de huiskamer van de familie De Rooij, vervolgens in het afmijnlokaal van de Coöperatieve Veilingvereniging - beide aan de Lobbendijk - en tenslotte in de zelf gebouwde Opstandingskapel aan de Wilhelminaweg. Beide laatste gebouwen zijn inmiddels gesloopt.

Als ‘Buitengewone Wijkgemeente' in wording van de Nederlandse Hervormde Kerk (Pleinkerk) kerkte men óók in het afmijnlokaal en daarna in de Opstandingskapel, maar op andere tijden. Toen deze gemeente na 1975 voor de Opstandingskapel te groot werd, ging men tijdelijk naar het Dorpshuis ‘De Grund'. De naam ‘De Open Hof' draagt deze deelgemeente sinds 1978.

Predikanten in voornoemde periode waren ds. R. Siertsema en ds. D. Kronemeijer.

In 1979 telden de Gereformeerden 209 en de Hervormden 435 leden. In datzelfde jaar werd voor het eerst gezamenlijk het Heilig Avondmaal gevierd en dit markeerde tevens het begin van het samengaan. Vanaf 1980 nam de burgerlijke gemeente Houten als groeikern sterk in omvang toe. In januari 1980 werd de Gereformeerde Kerk Houten zelfstandig. In dat jaar raakten beide gemeenten vacant. Na uitvoerig overleg besloot men samen een predikant te beroepen en werden er plannen gemaakt voor uitbreiding van de Opstandingskapel. Op 21 september 1980 deed ds. J.M. de Meij zijn intrede in beide gemeenten.

De burgerlijke gemeente Houten gaf geen toestemming voor uitbreiding van de Opstandingskapel, zodat naar een andere locatie moest worden uitgekeken. Dhr. H. Marquart, architect en gemeentelid, ontwierp het nieuwe kerkgebouw aan Het Kant. Vele acties werden ondernomen om zoveel mogelijk financiële middelen bij elkaar te krijgen voor de bouw van de Opstandingskerk. Dankzij de inzet en vasthoudendheid van een grote groep gemeenteleden is dit gelukt.

Op de Dankdag van 2 november 1983 werden de activiteiten bekroond met de opening van de huidige Opstandingskerk.In oktober 1986 deed ds. S.L. van Deventer als tweede predikant zijn intrede. Ds. De Meij ging eind 1987 met vervroegd emeritaat. Op 24 januari 1990 vulde ds. P. Pannekoek de lege plek op. Op 17 februari 1995 nam ds. Van Deventer afscheid en vertrok naar Aalsmeer.

Op 10 maart 1996 deed ds. E.R.V. Schuddebeurs zijn intrede in de gemeente. In verband met de groeitaak van Houten werd op 1 april 2000 de heer H. IJmker aangesteld als kerkelijk opbouwwerker. Op 1 januari 2004 werd zijn aanstelling van 50% uitgebreid naar 85 %.

Op 27 juni 2004 nam ds. P. Pannekoek, vanwege de VUT-gerechtigde leeftijd, afscheid. Op 5 september 2004 deed ds. A.H. Drost intrede in onze gemeente. Op 25 juni 2006 nam ds. Schuddebeurs afscheid in verband met een aangenomen beroep naar de gemeente Valkenburg (Z.H.). Vanaf 13 mei 2007 werd de vacature weer vervuld door de komst van ds. C. de Jong. Op 1 april 2009 ontstond een predikantsvacature door het vertrek van ds. Drost. Met de komst van ds. M. Snaterse uit Rhenen op 13 juni 2010 werd het predikantenteam weer compleet.

Op 1 augustus 2010 nam de heer IJmker afscheid als opbouwwerker. De functie van opbouwwerker is niet meer ingevuld. Door de veranderingen in Houten en de speciale aandacht die jongeren en ouderen nodig hebben, zijn de functies van jongerenwerker en seniorenpastor gecreëerd. Per 1 september 2011 nam mevrouw Riet Kordes - Buiteman de taak van seniorenpastor op zich. Zij heeft als aandachtsgebied de pastorale zorg in de zorginstellingen en de bijbehorende aanleunwoningen. Per 1 oktober 2011 is mevrouw Liesbeth Rodink aan de slag gegaan als jongerenwerker. Na 2,5 jaar zeer actief betrokken te zijn geweest bij het jeugdwerk, heeft zij op 1 april 2014 haar functie overgedragen aan mevrouw Annelies Schouten, de nieuwe jeugdwerker.

b adres

b visie

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI