Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Jeugdwerk JOINED!

 

De jeugd is één van de schatten van de Protestantse Gemeente Houten.  Daarom is er een apart beleidscluster van en voor jeugd.


JOINED! is de verbindende schakel tussen alle activiteiten van, voor en door jeugd in de leeftijd van 0 tot 25 jaar. De naam JOINED! roept op tot meedoen: we doen het samen, dus kom op! Een Engelse term die letterlijk betekent: "gezamenlijk" of "bij elkaar" brengen. En als je wilt mag je er het woord "joy" ook in horen of lezen. Jeugdwerk kan immers alleen goed worden gedaan als we elkaar weten te vinden en samenwerken. Als jeugdcluster investeren we in participatie van jongeren. De rol van ouders is onmisbaar in onze visie op geloofsopvoeding. We willen dit samen doen!

Stroomschema JOINED

 Klik om te vergroten

Wil je meer weten?

Kijk voor informatie over activiteiten op de jeugdpagina’s:

 


Wil je meer weten over de mogelijkheden of één van de genoemde activiteiten? Neem dan via dit formulier contact op met de contactpersoon van JOINED!