Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Kindernevendienst

 

De kindernevendiensten worden gehouden tijdens de ochtenddiensten. Het doel is om kinderen op hun eigen niveau vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen. De verhalen sluiten aan bij de lezingen in de eredienst. Bij de jongere kinderen gaat dat d.m.v. vertellen, zingen en knutselen. Bij de oudere kinderen is er een combinatie van een vertelling en gesprek, al dan niet met een verwerking. Als leidraad volgen wij o.a. het blad ‘Kind op Zondag’ en wordt het werkboek 'Zondags gaan wij naar de kerk' gebruikt.

 

In de dienst van 9.00 uur verlaten alle kinderen de kerkzaal na het gesprek met de dominee en gaan naar een nevendienstruimte. Daar vindt een viering plaats met gebed, collecte en verhaal. De kinderen van groep 1 t/m 8 blijven in één groep bij elkaar. Ze komen vlak voor het laatste lied weer terug in de kerkzaal.

Ook in de dienst van 10.45 uur gaan alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 (onderverdeeld in: groepen 1-3, 4-6 en 7-8) na het gesprek met de dominee naar hun eigen ruimte. Daar vindt een viering plaats met gebed, collecte en verhaal. De kinderen uit de groepen 4-8 komen vlak voor het laatste lied weer terug in de kerkzaal. De kinderen uit de groepen 1-3 staan bij het uitspreken van de zegen op het balkon in de kerkzaal. Daarna kunnen ze door hun ouders in hun nevendienstruimte worden opgehaald.

Ons team bestaat uit circa 40 mensen en we kunnen altijd wel versterking gebruiken!

 

Gebruik dit formulier om contact te leggen.