Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Muziek

 doopmuziek

Voor de protestantse gemeente Houten is muziek belangrijk. Zowel jong als oud maakt muziek. Dit gebeurt tijdens de vieringen of aparte opvoeringen.

Hieronder vindt u een opsomming van de muzikale activiteiten: 

 

 

  • Kinderkoor 'De Twinkels'
  • De 'Jeugdkerkband'; voor lofprijzing, psalmen van nu, etc.
  • Het 'Jongerenkoor' ; in 2009 3e op het jongerenkorenfestival in Rijsbergen!
  • De 'Cantorij'; heeft een breed repertoire, van Iona, Huub Oosterhuis, tot klassiek
  • Taizé-liederen zingen we vaak in de stiltevieringen
  • Muzikale verbreding; 1x per maand tijdens de ochtenddiensten
  • Barok muziek wordt regelmatig gespeeld door gelegenheidformaties
  • De 'Lofprijsband'; luistert lofprijsvieringen op met allerlei instrumenten
  • De toetsenisten; begeleiden de meeste erediensten op orgel of piano