Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

cantorij en jongerenkoor140913Cantorij

De Cantorij, die al ruim dertig jaar bestaat, werkt geregeld mee aan de eredienst met het doel de gemeente een "zingende gemeente" te laten zijn.

Dat betekent o.a. dat de cantorij niet optreedt in een dienst maar deels onbekende liederen voorzingt. Een goed voorbeeld is het nieuwe Liedboek. Dankzij het voorzingen van de liederen wordt het voor de kerkgangers wat gemakkelijker om de nieuwe melodiën onder de knie te krijgen.

Samen zingen ze de bekende en onbekende liederen in wisselzang, muzikaal onderstrepen ze het avondmaal en nemen deel aan de kerkelijke feesten en gedenkdagen.

 

Ontdekkingsreis

Zingen in de cantorij is als een ontdekkingsreis. Je wordt meegenomen in een muzikale compositie, zoals een cantate, begeleid door verschillende instrumenten. De jaarlijkse passie op Palmzondag is een bijzondere traditie geworden. Samen zingen geeft energie en is bovendien erg gezellig. De cantorij zingt ook buiten de kerk, zoals in het Haltnahuis, in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en op kerkkorenavonden. Onze contacten liggen zelfs buiten de landsgrenzen met een kerk in Bristol.

 

 Repetities

Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt er wekelijks op woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur gerepeteerd in de Opstandingskerk.

Kom eens meezingen. Van harte welkom!

 

Meer informatie?

Neemt u gerust contact op met voorzitter Harrie van Donk, secretaris Gijs den Hollander of de dirigente Anja van Velzen (klik op de naam voor het email-formulier).