Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Het WoensdagOchtendKoor (WOK)

wokWie midden in de week, op woensdagochtend, zin heeft om er even uit te zijn, leuke mensen te ontmoeten, en de conditie op peil te houden door samen te zingen, is welkom bij het WoensdagOchtendKoor (WOK).

Dit koor begon in 2015 en is een succes gebleken: onder leiding van Anja van Velzen en pianist Henk de Winter repeteren wekelijks zo’n dertig mensen van 10 tot 11 uur in de kerk, waarna de koffie goed smaakt. Het koor neemt ruim de tijd om liederen in te studeren, en een paar keer per jaar treedt het WOK op: bij de senioren-kerstviering en -paasviering in de Opstandingskerk en enkele keren in een verzorgingshuis zoals het Haltna Huis of Loericker Stee. Op het repertoire staan liederen voor de vieringen en wereldlijke liedjes uit de oude doos, volksliedjes uit allerlei landen en andere bekende liedjes.

Meedoen? Welkom! Loop rustig binnen op woensdagmorgen: om precies 10 uur begint het, en om precies 11 uur is er koffie. In de schoolvakanties heeft ook het WOK vakantie.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Het WOK is een initiatief van de Protestantse Gemeente Houten, en staat uitdrukkelijk open voor iedereen die het leuk vindt om mee te doen! Meer informatie bij Anja van Velzen of Henk de Winter.