Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Nieuws

Online reserverenKerkbezoek vanaf 3 oktober

Vanaf 3 oktober komen er twee gelijksoortige kerkdiensten om 09:00 en 11:00 uur.  

Zondag 3 oktober

Vanaf zondag 3 oktober twee gelijksoortige diensten om 9.00 uur en 11.00 uur.

De aanvangstijd van de 2e dienst is met een kwartier verschoven om de kerkzaal beter te kunnen ventileren na de 1e dienst.

In de 1e dienst is er ruimte voor 75 kerkgangers waarbij in de hele kerkzaal de 1,5 meter afstand in acht genomen word.

In de 2e dienst is er ruimte voor 150 kerkgangers. Het ene deel van de stoelen staat op 1,5 meter afstand van elkaar. 

In het andere deel zijn de tussenliggende ruimtes weer met stoelen gevuld, waardoor er bij drukte minder afstand kan worden gehouden. Dit is nodig om de capaciteit te vergroten.

 

Reserveren en toegangscontrole

De toegangscontrole bij de ingang van de kerk komt te vervallen. Wel blijft het nodig om vooraf te reserveren, op deze manier kunnen we er voor zorgen dat het maximum van 75 + 150 kerkgangers per zondag niet overschreden word. Mocht u willen reserveren, maar alle plaatsen zijn gereserveerd? Zet u zelf dan op de wachtlijst. Dan kunnen we zien hoeveel gemeenteleden ook hadden willen komen. Dat is van belang voor als we het aantal kerkgangers nog verder kunnen opvoeren.

Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden zullen we de regels in de komende weken waar nodig aanpassen. 

 

Gedoseerde gemeentezang

In de dienst is er gemeentezang waarbij de voorgangers door de liedkeuze en beurtzang rekening houden met het aantal mensen wat in de kerkzaal aanwezig is.

 

Kindernevendienst en crèche

We streven er naar om in beide diensten een kindernevendienst te houden, of dit gaat lukken is op dit moment nog niet bekend. De crèche gaan we opstarten in samenspraak met de ouders. Hiervoor kunt u bellen, appen of mailen met Matthijs de Winter (06-12799910)

 

Algemeen

Beperk het lopen door de kerkzaal tot een minimum.

Bewaar tijdens het lopen door de kerkzaal 1,5 meter afstand.

Blijf thuis bij klachten.

Hou rekening met elkaar !

 

Wij verwachten dat als iedereen deze basisregels in acht neemt we weer elke zondag veilig naar de kerk kunnen gaan.

 

Waarom kiezen voor de 1e of de 2e dienst ?

We kiezen er bewust voor om beide diensten qua inhoud en vorm hetzelfde te houden. De voornaamste reden om te kiezen tussen de 1e  of 2e  dienst moet zijn het gevoel van veiligheid.  Beide diensten zullen vrijwel identiek zijn, op bijvoorbeeld dopen en de bevestiging van ambtsdragers na. Het Heilig Avondmaal zal in beide vieringen nog op dezelfde “corona-veilige” wijze plaatsvinden.

 

Naar aanleiding van de oproep van Ds. Coen Constandse hebben we verschillende brieven gekregen met uiteenlopende visies omtrent de Eredienst. Meer visies zijn nog altijd welkom. Hierover volgt later een inhoudelijke discussie.

 

Jaap de Hoop, scriba.