Logo PG Houten kleur
Schatten delen

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

 

Cluster JOINED!

Cluster SENIORENWERK

Cluster DIACONAAT

Cluster PASTORAAT

Jeugdpastoraat (samen met cluster Pastoraat)

Jeugddiaconaat (samen met cluster Diaconaat)

Pastorale zorg voor senioren in zorginstellingen en aanleunwoningen

Wijkwerk (samen met Pastoraat)

Jeugddiaconaat

Seniorendiaconaat

Werelddiaconaat

Wijkwerk (samen met Diaconaat)

Jeugdpastoraat

Seniorenpastoraat

 

Activiteiten

Kindercatechese Maaltijd van de Heer

Doopcatechese

Discover S, M. L, XL, Meet XXL

Gesprekskring Verdiepen en Belijden

JNS + band

Kinderfeest

Time-Out

Actie “Roos”

Jeugdclub De Schakel

Zomerkampen

Stepdance “So Double U”

NeXT / CoNNeCT

Koers-support

Mentoraat ouderen-jongeren

Activiteiten gemeentebreed

Open Kerk op marktdag (3e donderdagmorgen van de maand)

Zomerdiners

Paas-en Kerstvieringen

Seniorenkerkdienst

Seniorengespreksochtend: 1e donderdagmorgen van de maand

Vieringen HaltnaHuis en de Loerickerstee (maandelijks)

Vieringen Houtens Erf (volgens rooster)

Zomeractiviteiten (concert, film, High tea)

Wijkgespreksochtenden

Gesprekken op leeftijd, i.s.m. V&T

Attentie senioren in de zomer

Bevordering van contacten in wijk of verzorgingshuis

Activiteiten

Schuldhulpverlening

Noodopvang (ook voor daklozen en asielzoekers)

Kerkradio

Bloemenfonds

Verjaardagsfonds

Paaskaartenactie

Kaarten voor zieken

Vervoer naar de kerk

D'Oppas

Activiteiten

Verwelkomingswerk voor nieuwe leden/gasten

Stiltehoek

Pastoraal Café

De OEPS Fanfare: de ouder-en-peutersoos fanfare

Koffiedrinken (HvZ)

 

Missionair

Jeugdclub De Schakel

Stepgroep

Busproject (alleen subsidie)

 

 

Missionair

Werkgroep “Armoede Houten uit”

Werkgroep “Kerk en Minima”

Voedselbank

IDO

St. Present

Kamp Zeist

Arbeidscafé

Contacten met en deelname in burgerlijke /sociale instanties

Interkerkelijke activiteiten “Geloof in Houten”

Amnesty International

Vakantieweken voor iedereen

Werkgroep Fairtrade Gemeente

Missionair

Hart voor Zuid

(o.a. tasjesactie samen met Siongemeente; Kwalitijd: gesprekje speciaal)

Interkerkelijk gebed

 

Incidentele activiteiten

Taizé-reizen

Passion

EO-jongerendag

Vader-zoon weekend

Kijk in de kerk (Heemlanden)

 

 

 

 

 Cluster EREDIENST

 Cluster VORMING & TOERUSTING

 Cluster BEHEER & FINANCIËN

Eredienst gerelateerd:

Crèche

Kindernevendienst

iNBTWN

Lectoren

Beamerteam

Liturgisch bloemschikken

Muzikale ondersteuning

Toetsenisten (orgel/piano)

Kinderkoor Twinkels

Jongerenkoor

Cantorij

Muzikale Verbreding

Doopreünie

Seniorengespreksgroep olv Kees de Jong

Seniorengespreksgroep “geloven met nieuwe ogen”

Theologie in stukjes

Toerusting taakvervullers

Toerusting rond Gebed en Genezing

Boekbesprekingen

Beheer/onderhoud gebouwen en faciliteiten

Financiële zaken

Personele Zaken

Actie Kerkbalans (VVB)

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Kerkelijk archief

Acti€f

GOK

Stuurgroep Communicatie

Overige vieringen

Gebed en Genezing

Vespers

Stiltevieringen

Lofprijsavonden

Peuter- en kleutervieringen (HvZ)

Jouw kerk (HvZ)

Schoolkerkdiensten

Diensten in zorginstellingen

 

Activiteiten

Cie. Kerk en Israël

Boekentafel

Gebedskringen

Gemeentekringen

Familieskringen

Mannencafé

Vrouwencafé

Kloosterweekend

7-wekencursus

Zin in film…

Contacten/activiteiten Bristol

Oefening levenskunst (HvZ)

HvZ-activiteit

Communicatiemiddelen:

Noodzaak

Van week tot week

Website

Jaargids

Kerkbalanskrant

Missionair

Oecumenische vredesdienst

Meditatieve vieringen

Oecumenische kerstnachtdienst

Missionair

Missionaire ambassadeurs

Interkerkelijk gebed

Vrouwengesprekskring

Alphacursus

Deelname aan gemeentelijke activiteitenmarkt

Missionair

Ter beschikking stellen kerkgebouw voor missionaire activiteiten

 

Incidenteel:

voorstellingen in de kerk en samenwerking bibliotheek

 

 

b adres

b visie

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI