Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dia 1Beheer en Financiën

 

Het cluster Beheer & Financiën faciliteert en ondersteunt de activiteiten en werkzaamheden van onze gemeente. Het cluster besluit hierbij over het geld, de menskracht, gebouwen en regelgeving.

 

Taakgebieden Beheer & Financiën

Het cluster heeft vijf taken:

  1. financiële zaken
  2. bouwzaken, gebouwzaken en faciliteiten
  3. personeelszaken
  4. communicatie
  5. juridische zaken (kerkelijke en burgerlijke regelgeving)

 

Het cluster:

  • draagt de primaire zorg voor een betrouwbare en continue werving van gelden voor onze gemeente. Onder andere door de wekelijkse collecten en via de jaarlijkse actie Kerkbalans.
  • beheert en besteedt zorgvuldig en verantwoord de financiële middelen van de gemeente. Het cluster besteedt de beschikbare middelen aan het inzetten van mensen (beroepskrachten), gebouwen, (beheer) administratie en communicatie die nodig zijn om de gemeenteopbouw te realiseren.

 

Taakgroepen

Het cluster Beheer & Financiën bestaat uit vele taakgroepen. Hieronder vallen ook het kerkelijk bureau, het kerkblad Noodzaak en de weekbrief Vanweektotweek.

 

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau zit in de Opstandingskerk. Het bureau is geopend op woensdagavonden van 19.30 - 20.30 uur. U kunt er onder andere terecht voor de ledenadministratie, informatie over onze gemeente, inlichtingen over diensten of het kopen van collectebonnen. In de zomervakantie worden de openingstijden aangepast.

 

Contact

Wilt u contact met iemand van het cluster Beheer en Financiën? Dan kunt daarvoor gebruikmaken van dit contactformulier.

 

Belangrijke rekeningnummers

Algemeen: NL28 RABO 032984 9700 

VVB: NL35 INGB 0009308189

Noodzaak: NL72 INGB 0007741749

Speciale collecten: NL21 INGB 0003468071