Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

diaconie logoDiaconaat

 

Directe hulpverlening

De overheid treedt steeds verder terug. Daarom neemt de Diaconie de taak op zich van directe hulpverlening. Hulp in het doolhof van sociale regelingen, of met hulp in natura of een renteloze lening.

 

De Diaconie werkt samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp. De Diaconie is intermediair voor dit fonds en kan dus voor u een aanvraag indienen.

 

Sociaalmaatschappelijke aandachtsgebieden

De diaconie neemt ook deel aan het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en Geloof In Houten (GiH). Het diaconaat kan hierdoor invloed uitoefenen op oplossingen voor sociaalmaatschapppelijke aandachtsgebieden, doordat de kerken één stem laten horen richting de burgerlijke gemeente.

 

Speciale aandachtsgebieden

De Diaconie wil er ook zijn voor voor mensen die zich eenzaam voelen. De diaconie probeert de kerkelijke gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping. Het werelddiaconaat ondersteunt buitenlandse projecten die zijn gelieerd aan de kerk. Ook onderhoudt de Diaconie nauwe contacten met de werkgroep Kerk in Actie. Speciale aandacht is er voor het seniorendiaconaat. Voor elk van deze gebieden is er een diaken met een speciale opdracht.

 

Inkomsten Diaconie

Om dit alles mogelijk te maken, ontvangt de Diaconie geld via collecten, legaten en giften. Ook werft de Diaconie gelden. Het 'verjaardagsfonds' biedt gemeenteleden een extra gelegenheid om anderen te laten delen in hun feestvreugde.

 

Wilt u Diaconie direct steunen? Dat kan door geld over te maken op
NL 97 RABO 0329 8745 51 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Houten.

 

Verjaardagsfonds

Overbruggingsonderwijs 1Het leuke van jarig zijn is het ontvangen van felicitaties en cadeautjes en nog leuker is het om te trakteren. Vindt u/jij het fijn om ook anderen te laten mee delen dan kan dat via het verjaardagsfonds. Dit jaar ondersteunen we Villa Vrede in Utrecht, een plek waar mensen zonder verblijfsvergunning simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen en zich veilig voelen.(lees hier de brief ). 

 

Andere vormen van diaconaat 

  • Interkerkelijke Werkgroep Kerk en Minima Meldpunt
  • Werkgroep Armoede Houten Uit
  • Voedselbank Houten
  • Kaarten naar langdurig zieken 
  • Kerkradio 
  • Werelddiaconaat / Kerk zijn over grenzen
  • Werkgroep Fairtrade

 

Beleidsplan Diaconie

Het beleidsplan van de diaconie is hier te lezen.

Contact

Wilt u contact met de coördinator van het cluster Diaconaat? Gebruikt u hiervoor dan dit contactformulier .

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI