Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

diaconie logoDiaconaat

 

Directe hulpverlening

De overheid treedt steeds verder terug. Daarom neemt de Diaconie de taak op zich van directe hulpverlening. Hulp in het doolhof van sociale regelingen, of met hulp in natura of een renteloze lening.

 

De Diaconie werkt samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp. De Diaconie is intermediair voor dit fonds en kan dus voor u een aanvraag indienen.

 

Sociaalmaatschappelijke aandachtsgebieden

De diaconie neemt ook deel aan het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en Geloof In Houten (GiH). Het diaconaat kan hierdoor invloed uitoefenen op oplossingen voor sociaalmaatschapppelijke aandachtsgebieden, doordat de kerken één stem laten horen richting de burgerlijke gemeente.

 

Speciale aandachtsgebieden

De Diaconie wil er ook zijn voor voor mensen die zich eenzaam voelen. De diaconie probeert de kerkelijke gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping. Het werelddiaconaat ondersteunt buitenlandse projecten die zijn gelieerd aan de kerk. Ook onderhoudt de Diaconie nauwe contacten met de werkgroep Kerk in Actie. Speciale aandacht is er voor het seniorendiaconaat. Voor elk van deze gebieden is er een diaken met een speciale opdracht.

 

Inkomsten Diaconie

Om dit alles mogelijk te maken, ontvangt de Diaconie geld via collecten, legaten en giften. Ook werft de Diaconie gelden. Het 'verjaardagsfonds' biedt gemeenteleden een extra gelegenheid om anderen te laten delen in hun feestvreugde.

 

Wilt u Diaconie direct steunen? Dat kan door geld over te maken op
NL97RABO0373740182 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Houten.

 

JaarRondCollecte

doorgeefluik

Elk jaar bedenkt de Diaconie een mooie bestemming voor mensen die, vanuit het besef hoe goed ze het hebben, anderen willen laten delen in hun feestvreugde. Dit jaar ondersteunen we Het DoorGeefLuik.

 

Meer informatie over Het Doorgeefluik (PDF)

 

 

Andere vormen van diaconaat 

  • Interkerkelijke Werkgroep Kerk en Minima Meldpunt
  • Werkgroep Armoede Houten Uit
  • Voedselbank Houten
  • Kaarten naar langdurig zieken 
  • Kerkradio / Kerk-TV
  • Werelddiaconaat / Kerk zijn over grenzen
  • Werkgroep Fairtrade

 

Beleidsplan Diaconie

Het beleidsplan van de diaconie is hier te lezen.

Contact

Wilt u contact met de coördinator van het cluster Diaconaat? Gebruikt u hiervoor dan dit contactformulier .