Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dia 1Kerkenraad

 De Protestantse Gemeente Houten heeft een Grote Kerkenraad (GK) en een Kleine Kerkenraad (KK).

 

Grote Kerkenraad

De GK is verantwoordelijk voor het beleid van de Protestantse Gemeente Houten en voor de uitvoering van dit beleid. De GK bestaat uit alle ambtsdragers.

 

De ambtsdragers zijn

Ouderling cluster Pastoraat, wijkouderlingen,seniorenouderlingen, ouderling cluster Vorming en Toerusting, ouderling cluster Jeugd (Joined!), ouderling cluster Eredienst, diaken cluster Diaconaat, wijkdiakenen, seniorendiaken, werelddiaken, sociaal diaken, diaken/penningmeester, ouderling/kerkrentmeester cluster Beheer & Financiën, ouderling/kerkrentmeester VVB, ouderling/kerkrentmeester bouwzaken en faciliteiten, ouderling/kerkrentmeester penningmeester uitgaven. Bovendien is er een ouderling die afgevaardigde is naar de Generale Synode.

 

Kleine Kerkenraad

De KK voert de 'dagelijkse' bestuurstaken uit. De KK bestaat uit de voorzitter, de scriba, beide predikanten en de clustercoördinatoren van de 7 clusters: Eredienst, Joined!, Diaconaat, Pastoraat, Senioren, Vorming & Toerusting en Beheer & Financiën.

 

Agendacommissie

De voorzitter en de scriba vormen samen de Agendacommissie. Deze commissie bereidt de vergaderingen van KK en GK voor. Daarnaast bewaakt zij de uitvoering van de besluiten. De Agendacommissie heeft regelmatig een afstemmingsoverleg met de predikanten en de kerkelijk werkers.

 

Missionaire ambassadeurs

Elk cluster heeft een missionaire opdracht of taak. De missionaire ambassadeurs vormen de verbinding tussen de clusters, de gemeenteleden en de 'kerk naar buiten'. 

 

Vragen? Neemt u gerust contact op: