Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Pastoraat

 

Predikanten, seniorenpastor, wijkouderlingen, ouderlingen seniorenpastoraat, pastorale medewerkers, secretaris, wijkteammedewerkers, contactpersonen en diverse taakgroepen vormen samen het cluster Pastoraat. Het cluster Pastoraat wordt ondersteund door vele vrijwilligers uit onze gemeente. Hun inzet is van onschatbare waarde.

Pastoraat in de wijk

Pastoraat vindt plaats waar mensen elkaar aandacht geven, bij elkaar zijn. Ontmoetingen zijn dan ook belangrijk in het pastoraat. Soms een onverwachte ontmoeting, soms met een afspraak voor een bezoekje, soms via sociale media, maar altijd zijn het waardevolle momenten waarin we delen in het leven van de ander en elkaar inspireren. De pastorale zorg wordt ondersteund door medewerkers in het pastoraat, maar vaak gebeurt dit door gemeenteleden onderling.

Ook organiseren de wijkteams activiteiten voor ontmoetingen met kleine groepen. De wijkontmoetingen zijn meestal rond een thema en ook hier zoeken we naar verbinding. Deze activiteiten worden aangekondigd in Van week tot week en in Noodzaak. Doe je mee?

 

Jeugdpastoraat

 Jeugdpastoraat gaat over aandacht en zorg voor elkaar. Ook als er moeilijke momenten zijn. Als je iets kwijt wilt of tegen iemand aan wilt praten. Dat kan gaan over wat je meemaakt: over vriendschappen, verdriet, pesten, piekeren, (homo)seksualiteit, onzekerheid of zorgen over je gezin om maar wat te noemen. In de kerk hebben we allemaal aandacht voor elkaar, maar er zijn ook mensen die speciaal beschikbaar zijn voor jongeren.

De predikanten, de wijkouderlingen en de jeugdwerker kun je altijd aanspreken over wat je bezighoudt of als je je zorgen maakt (zie contactgegevens in Noodzaak). En natuurlijk zijn er ook de leiders van de jeugdactiviteiten van onze kerk. Er wordt nauw samengewerkt met het cluster Pastoraat.

Speciaal voor jongeren voor een luisterend oor zijn wij er: Loes Braam, tel. 06 198 139 72 en Els Bremer, tel. 06 525 353 75. Dus je dus een keer met iemand wilt mailen, bellen of rustig praten dan kan dat altijd.

Nieuwe leden & verwelkomingswerk

 Nieuwe mensen in de kerk worden op twee manieren welkom geheten, te weten via:

  • Kennismakingsbijeenkomsten
  • De taakgroep Verwelkomingswerk organiseert in het voor- en najaar een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe gemeenteleden. Nieuwe leden van de PGH ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
  • Gastvrouwen of -heren
  • Elke zondag, na de dienst van 10.45 uur, is er iemand van het verwelkomingswerk aanwezig. Deze gastvrouw of -heer is te vinden in de buurt van de contacttafel, in de ontmoetingsruimte en is herkenbaar aan een rood naamkaartje. Zij of hij verwelkomt nieuwe bezoekers, maakt ze wegwijs en geeft informatiemateriaal mee over onze gemeente.

De kapel

De kapel is een plek voor rust en bezinning. Er worden geregeld getijdengebeden gehouden en het is een ruimte voor gebedsgroepen. Ook zal de kapel open zijn voor stilte, persoonlijk gebed, het aansteken van een kaarsje.


Pastoraal Café

Veel mensen met een psychiatrische achtergrond zijn op zoek naar een plaats waar je kunt praten over de betekenis van geloof voor je dagelijks leven. Dat doen we in het Pastoraal Café. Elke 3e dinsdag van de maand komen we om 14.00 uur bij elkaar in Het Kruispunt (Spoor 51).


Naast onderlinge ontmoeting en gesprek (en koffie), is er ook een bezinningsmoment. We steken een kaars aan, lezen een gedicht, zingen of luisteren naar muziek. We lezen een tekst en onderzoeken of en hoe die een rol speelt in ons eigen leven. En we bidden: ieder die dat wil en iets op het hart heeft steekt een lichtje aan aan de paaskaars en spreekt uit voor wie of wat dat lichtje brandt. Kostbare momenten…

Het Pastoraal Café is geopend op elke derde dinsdag van de maand.


Koffiedrinken 60+ in Houten-Zuid

Elke eerste woensdag van de maand is er een open koffieochtend in Houten-Zuid. Gewoon een gezellige ontmoeting rond een kopje koffie of thee. De inloop is bedoeld voor gemeenteleden vanaf ongeveer zestig jaar. Ook belangstellenden die geen lid zijn van onze gemeente zijn van harte welkom, vraag hen mee! Tijdens vakantieperioden gaat het koffiedrinken gewoon door.

 

De koffieochtenden worden gehouden van 10.00-11.15 uur in wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout 36. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Contact

Voor meer informatie over het pastoraat of een verzoek voor contact kan dit formulier worden gebruikt. Ouderling/clustercoördinator: Frans Speelman, tel. 06 42 150 562 .

Ook kun je contact opnemen met de predikanten of de seniorenpastor. Contactgegevens vind je onder PG Houten/Het team.

De actuele adresgegevens van wijkouderlingen, seniorenouderlingen en pastorale medewerkers staan op de binnenkant van het kerkblad Noodzaak. De adresgegevens van de contactpersoon in de wijk krijg je bij kennismaking.