Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Seniorenwerk in de PGH

De afgelopen jaren is het werk onder senioren sterk uitgebreid. Dit was nodig om in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving. De leefwijze van senioren is veranderd. Men blijft langer in eigen huis wonen en het wonen in zorginstellingen is steeds meer voorbehouden aan mensen die veel zorg nodig hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. De overheid trekt zich op het punt van zorg steeds meer terug en Nederland verandert van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving.

 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid om binnen de bestaande structuur van de Protestantse gemeente Houten een apart cluster Seniorenwerk in te stellen.

 

Het clusterteam

In het cluster nemen de volgende personen deel: de seniorenpastor (mw. Yolanda van der Stelt), de clustercoördinator (mw. Willeke Stolk), twee ouderlingen voor het seniorenwerk (mw. Margreet Bonouvrie en de heer Ab Hubers) en de diaken, dhr. Geert de Vrieze.

 

Het werkterrein van het cluster bestaat o.a. uit:

  • de maandelijkse vieringen in de zorginstellingen
  • Kerst- en Paasviering samen met de PCOB in de kerk
  • activiteiten voor senioren binnen de hele gemeente, zoals gespreksgroepen, seniorenmaaltijden in de zomer, “open kerk” op donderdagmorgen, concert en film
  • contact met andere maatschappelijke organisaties
  • bezinning rond het ouder worden
  • zorg dat senioren gezien worden
  • contact leggen tussen de verschillende generaties
  • onderhouden van contacten met de clusters pastoraat en diaconaat
  •  tijdens corona tijd zijn de activiteiten wat minder.

 

Seniorenpastoraat

In Houten zijn drie zorginstellingen: Het Haltna Huis, De Loericker Stee en Het Houtens Erf.

 

De seniorenpastor bezoekt alle mensen van onze kerk in deze zorginstellingen, ongeacht hun leeftijd. De senioren vanaf 85 jaar die zelfstandig in de wijk wonen, worden bezocht door de seniorenpastor.

 

Als een gemeentelid tijdelijk in een zorginstelling wordt opgenomen, valt hij/zij, pastoraal gezien, onder de zorg van de predikant uit de desbetreffende wijk. Het is van belang dat dit wordt doorgegeven aan de seniorenpastor.

 

Naast de ambtsdragers binnen het cluster hebben de zorginstellingen een eigen contactpersoon, t.w. mw. Riet Blijenberg (Het Haltna Huis), mw. Ina Fortuin (Het Houtens Erf) en mw. Marga Mol (De Loericker Stee).

 

Er zijn veel vrijwilligers die als contactpersoon de senioren bezoeken, hier zijn we erg blij mee.

 

Koffiedrinken voor senioren

Elke eerste woensdag van de maand is er een open koffieochtend in Houten-Zuid. Gewoon een gezellige ontmoeting rond een kopje koffie of thee. De inloop is bedoeld voor gemeenteleden vanaf ongeveer zestig jaar. Ook belangstellenden die geen lid zijn van onze gemeente zijn van harte welkom, vraag hen mee! Tijdens vakantieperioden gaat het koffiedrinken gewoon door. 

 

De koffieochtenden worden gehouden van 10.00-11.15 uur in wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout 36. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Deze activiteit gaat voorlopig niet door.

 

Elke derde donderdag van de maand is er een open koffieochtend in de ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk, Het Kant 1. Ook hier is iedereen welkom van 10.30-12 uur. In de grote vakantie van de basisscholen is er elke donderdag een open koffieochtend. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Alleen in de maand december zijn we gesloten omdat op de woensdag daarvoor de adventsviering wordt gehouden. Deze activiteit gaat voorlopig niet door.

 

Contact

Voor meer informatie over het seniorenwerk of een verzoek voor contact kan dit formulier worden gebruikt.