Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

pknlogoWie zijn we?

 

Wij zijn de Protestantse Gemeente Houten (PGH), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze gemeente heeft ongeveer 3.000 leden in Houten en omgeving.

 

We zijn een gemeente met veel activiteiten, ondersteund door 600 actieve vrijwilligers en een enthousiast team van twee predikanten, een seniorenpastor en een jeugdwerker.

 

Wat kenmerkt onze gemeente?

De Protestantse Gemeente Houten:

  • wil gericht zijn op God en op elkaar en de wereld om ons heen
  • is verscheiden, veelkleurig en pluriform
  • is toegankelijk en gastvrij
  • is een plaats van werkelijke ontmoeting met respect voor elkaars overtuiging
  • heeft als pijlers: de eredienst, de dialoog, jongeren en missionaire openheid
  • schenkt aandacht aan vorming en toerusting tot geloofs- en gemeenteopbouw
  • staat open naar andere kerkelijke gemeenten in Houten
  • is een muzikale gemeente
  • wil een lerende gemeente zijn
  • investeert in de toekomst

Meer weten?