Logo PG Houten kleur
Een goed gesprek

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Uitgelicht

regenboogvlagDe regenboogvlag: welkom in Gods huis

Vanaf woensdag 9 januari wappert gedurende een week bij de Opstandingskerk een regenboogvlag.  Deze vlag ging deze week op veel plekken uit als protest tegen de Nashville-verklaring. Hiermee laten we zien dat iedereen met welke geaardheid dan ook welkom is in de kerk.


We bevorderen in de kerk een cultuur van openheid en goed gesprek. Ook over thema’s waar we verschillend over denken. Met ruimte voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.


Ds. René de Reuver, secretaris van de landelijke kerk, zegt naar aanleiding van de Nashville-verklaring: ‘De verklaring is theologisch eenzijdig, gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.’ Zie: Protestantse Kerk: Nashville-verklaring is onverantwoord.


In de Protestantste gemeente Houten willen we graag uitstralen dat we geen onderscheid maken naar sekse en geaardheid. Wie we zijn wordt bepaald door de doop. Daarin staat de onvoorwaardelijke aanvaarding van God voorop. En mogen wij groeien naar de mens die we in Gods ogen zijn. Daarom heten wij LBHTQ-ers ook niet alleen welkom; zij horen al bij de kerk die we samen zijn. Wij vormen een geheel, in de diversiteit (ook op het vlak van relaties, gender en seksualiteit) die er onder ons is. In Houten willen we graag uitstralen dat we geen onderscheid maken en dat de kerk een plek is voor mensen van allerlei geaardheid. De kerk is de plek waar Christus alle mensen verwelkomt.


De pastores zijn beschikbaar voor wie vragen heeft over eigen identiteit, over de in de media gevoerde discussie of de keuze van de kerkenraad om op deze manier te laten zien dat we een inclusieve kerk willen zijn.

 

Namens de kerkenraad, Margriet Visser

Agenda

Geen evenementen

b adres

b visie

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI