Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Wat is ziekenzalving?

Ziekenzalving is een christelijk ritueel waarbij met de zieke gebeden wordt, deze de handen krijgt opgelegd en gezalfd wordt met olie. 

 

De zalving met olie is verbonden met de gave en de kracht van de Heilige Geest. (Jacobus 5 vers 14-15: Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.)

 

De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die lijdt, of dat psychisch, lichamelijk of sociaal is, en daarmee tot God wil gaan. De ziekenzalving kan in de kerk, maar ook thuis plaats vinden. 

 

  

Ziekte

Wanneer je ziek wordt, is dat een ernstige inbreuk op je leven. Behalve de pijn, de ervaring van gebrokenheid, lichamelijke klachten en isolement, kan je leven en dat van je naasten een heel andere wending nemen dan je wenst. De dienst van de ziekenzalving is een vorm waarin we in- navolging van Jezus Christus- onszelf en elkaar als kwetsbare mensen in Gods nabijheid brengen. 

 

Dienst van ziekenzalving

Tweemaal per jaar is er een middagdienst van voorbede en ziekenzalving in de kerk. Bij deze viering is iedereen welkom. Ziekenzalving gaat gepaard met de viering van de Maaltijd van de Heer. Christus wil met zijn gaven van brood en wijn allen tot heelheid brengen. 

 

Voor wie is de ziekenzalving bedoeld?

De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die lijdt, of dat psychisch, lichamelijk of sociaal is, en daarmee tot God wil gaan. 

Nog vragen? Voor meer informatie of aanvraag van een tussentijdse ziekenzalving thuis kan men terecht bij: de predikanten en kerkelijk werkers, uw ouderling of een  lid van het wijkteam, of bij:  Jos Hogendoorn, tel. 06-33724409,  Annemiek Jolink, tel. 030-6353147.