Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Heb je juist in deze tijd behoefte aan een gesprekje, wil je even een stem horen of een praatje maken bij een kopje koffie? Dan kan dat ook op afstand met één van ons.

App, mail, sms of bel gewoon  en we praten graag met je door. Gewoon doen!

Bekijk ook dit filmpje van Rebbecca Onderstal.

Zuid: Rebecca Onderstal - 06 23559639,  e-mail
Noord: Marian van Giezen - 06 18419992,  e-mail
Ouderen: Yolanda van der Stelt - 06 39679837, e-mail
Jeugd: Bram Alblas - 06 28471545, e-mail
Tijdelijk predikant Marius van Duijn - 06 39768140,  e-mail
Predikant in opleiding Arie de Wit - 06 48538315,  e-mail

Diensten

Alle vieringen (diensten op zondagochtend) zijn tot nader bericht alleen via kerkradio en kerk-tv mee te maken: Kerkdienstgemist.nl. 

 

De dienst start om 10.00 uur. De uitzending (audio) begint al eerder. Je kunt dan meeluisteren met het oefenen van de liederen. Om 09.55 bidden we het consistoriegebed, waarna muziek klinkt. Om 10.00 start de uitzending met beeld.

 

Na de dienst, vanaf 11 uur, is er een ontmoeting via ZOOM. Je bent van harte welkom. De link is: koffieZOOM.

 

 

Zondag 7 juni - Heilig Avondmaal 

10.00 uur ds. R. Onderstal - online dienst 

1e collecte Bloemenfonds

Thema KND Verhaal zonder einde – Matteüs 28:16-20

Lees meer...

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI