Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dia 1Lofprijsbijeenkomsten

 

Iedere derde donderdag van de maand organiseren we een Lofprijsbijeenkomst van 20.15 - 21.45 uur in de Opstandingskerk. 

 

Genieten, loven en prijzen

Tijdens de lofprijsbijeenkomsten staan genieten, loven en prijzen centraal. We genieten van het musiceren. En we loven en prijzen God met muziek.

 

Muziek

We loven en prijzen met muziek uit Opwekking, Youth for Christ, de Evangelische Liedbundel, Taiz√©-liederen, het Liedboek of 'Psalmen voor nu'. Net wat u of jij wilt. En net wat te zingen en te spelen is voor de aanwezige muzikanten. 

 

De opzet is eenvoudig en informeel

Lofprijsbijeenkomsten zijn open avonden waarop  iedereen welkom is. Zowel muzikanten als zangers en zangeressen. Er is een vast team, zodat er altijd een basisbezetting aanwezig is voor de begeleiding. Ook diegenen die zomaar een keertje willen meedoen zonder een vaste verplichting aan te gaan, zijn van harte welkom!

 

Contact

Voor contact met de coördinator van de Lofprijsbijeenkomsten kunt u dit contactformulier gebruiken.