Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

meditatievevieringenMeditatieve vieringen 2017-2018
Sta op en ga open

 

Het jaarthema van de meditatieve vieringen 2017 – 2018 is: Sta op en ga open. Dit zijn twee van de vier woorden die Jezus in zijn eigen dialect heeft gesproken, en die bewaard zijn gebleven in het evangelie volgens Markus. Tegen het twaalfjarig dochtertje van een zekere Jaïrus, dat gestorven was, zei hij: “Talita koem” (dat betekent: “Meisje, sta op”). En tegen een doofstomme man zei Jezus: “Effata” (dat betekent: “Ga open”).

 

Het is veelbetekenend dat juist deze woorden van Jezus bewaard zijn gebleven. Het klinkt haast als een levensprogramma voor alle mensen, jong en oud, man en vrouw: “Sta op en ga open”. Met andere woorden: Lééf! Spreek en luister! Je hebt wat te zeggen, er valt wat te horen in het leven.

In het seizoen 2017 - 2018 van de meditatieve vieringen putten we teksten, verhalen en gedichten uit het gelijknamige boekje “Sta op en ga open – Een leefboek om je ervaringen te toetsen” van Paul Begheyn, priester en jezuïet.

Muziek, kunst en een sfeervolle verlichting hebben een belangrijke plek in de meditatieve vieringen. Ook een geleide meditatie en momenten van stilte helpen je om tot rust te komen en nieuwe inspiratie te vinden.

De vieringen worden georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Meditatieve Vieringen, Momenteel bestaat de werkgroep uit Dick Boersma, Joop van Impelen en Loes Smit. De vieringen vinden plaats op zeven maandelijkse zaterdagavonden, van oktober tot en met april om 19.00 uur in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Loerikseweg. Meestal zal zowel live muziek als CD-muziek klinken. Na afloop is er voor wie wil een kopje koffie of thee in de Dagkapel.

Elke dinsdagmorgen organiseert Dick Boersma een workshop schilderen in het Wereldhuis, waarin vaak het thema van de komende viering als uitgangspunt wordt genomen. Voor meer informatie kunt u hem bereiken via dit formulier.

De data van de vieringen zijn:
- zaterdag 14 oktober
- 11 november
- 9 december
- 13 januari
- 10 februari
- 10 maart
- 14 april.

Om u aan te melden voor een abonnement op onze nieuwsbrief kunt u gebruik maken van dit mailformulier.

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI