Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

meditatievevieringenMeditatieve vieringen 2019 – 2020

In goede en kwade dagen


De meditatieve vieringen zijn er om even stil te worden, tot rust te komen en inspiratie op te doen.

Het zijn vieringen met wortels in de kloostertraditie waarbij broeders en zusters ’s avonds bijeenkomen voor de vespers: gebedsmomenten die vooral heel veel rust en vrede uitstralen. Om dit zelfde gevoel in de meditatieve vieringen te bieden is er veel aandacht voor muziek, korte teksten, gebeden, stiltes en een sfeervol verlichte kerk waarin ook ruimte is voor bij het thema passende beeldende kunst.

 

Het jaarthema voor seizoen 2019 – 2020 is: In goede en kwade dagen.

 

Juist als het leven tegenzit of zijn glans dreigt te verliezen door welke oorzaak ook, is het belangrijk om stilte, rust en inspiratie te zoeken. Deelthema’s zijn onder andere: Leven onder druk, en Je leven overhoop.

 

De meditatieve vieringen zijn een initiatief van de Oecumenische Werkgroep Meditatieve Vieringen en vinden plaats op zaterdagavond. Aanvang 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.45 uur.

 

De vieringen duren ongeveer een uur en na afloop is er koffie of thee in de Dagkapel.

 

De data van de meditatieve vieringen 2019 – 2020 zijn:

zaterdag 5 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 14 maart en 18 april.

 

Voor meer informatie: mail Loes Smit, telefoon 06 - 39665396.