Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Orden 1 en 2 van dienst

 

Orde 1

DE INTREDE

orgelspel
de klok wordt geluid
welkom en mededelingen
de gemeente gaat staan
stil gebed
intredelied / psalm van de zondag
bemoediging en groet
de gemeente gaat zitten
[lied/psalm van de zondag]
verootmoediging
[lied]
woord van vergeving
[lied]
[gebod]
[lied]

DE HEILIGE SCHRIFT

gebed
kinderlied de kinderen gaan naar de nevendienst
lezing(en)
lied(eren)
verkondiging
lied

GAVEN EN GEBEDENgebeden
dankzegging
voorbeden
stil gebed
onze vader (gezamenlijk gebeden)
inzameling van de gaven
de kinderen komen terug
kinderlied

ZENDING EN ZEGENslotlied
zending en zegen
besloten met
G.:     AMEN, AMEN , AMEN
DAT WIJ NIET BESCHAMEN
JEZUS CHRISTUS ONZE HEER.
AMEN, GOD, UW NAAM TER EER.
(gezang 456:3)

orgelspel

Orde 2

DE INTREDE

orgelspel
de klok wordt geluid
welkom en mededelingen
[vooroefenen]
de gemeente gaat staan
stil gebed
intredelied / psalm van de zondag
groet
v.            De vrede van de Heer is met u.
g.       ZIJN VREDE OOK MET U
bemoediging
v.            Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
gebed van toenadering
v.       O God, keer u naar ons toe
g.       EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
v.       Laat ons, o Heer, uw liefde zien
g.            EN GEEF ONS UW HEIL
v.       O Heer, hoor ons gebed
g.            EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN
de gemeente gaat zitten
[lied/psalm van de zondag]
gebed om ontferming
besloten met
v.            Zo roepen wij U aan:
g.       HEER, ONTFERM U,
         CHRISTUS, ONTFERM U,
         HEER, ONTFERM U
glorialied (niet in advent en 40 dagen)

DE HEILIGE SCHRIFT

gebed
kinderlied de kinderen gaan naar de nevendienst
lezing(en)
lied(eren)
verkondiging
lied
de kinderen komen terug (alleen bij bijzondere diensten - zie n.b. 1)

GAVEN EN GEBEDEN


gebeden
dankzegging
voorbeden
besloten met
v.       Zo bidden wij samen:
g.       HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS.
stil gebed
onze vader (gezamenlijk gebeden)
inzameling van de gaven
de kinderen komen terug (behalve bij bijzondere diensten - zie n.b. 1)
kinderlied

ZENDING EN ZEGEN


slotlied
zending en zegen
besloten met
            g:       meerstemmig Amen
orgelspel


N.B. 1 Bijzondere diensten zijn doop, avondmaal, feestdagen, afscheid van groep 8 van de Kindernevendienst en de actie Schoenendoos.