Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dia 1Vesperdiensten

 

Vesperdiensten zijn eenvoudige diensten. Het gebed staat hierin centraal. Er worden liederen gezongen, soms begeleid door een vesperkoor. De schriftlezingen lopen uit op stilte. We sluiten de stilte af met een avondgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader.  

 

U bent van harte welkom in deze diensten!

 

Wanneer en waar:

  • de vespers worden zoveel mogelijk op de eerste zondag van de maand gehouden om 17.00 uur
  • in de weken voor Kerst en Pasen zijn de vesperdiensten op woensdagavond om 19.30 uur

 

Contact

De leden van de vespercommissie bereiden de vesperdiensten voor. Wilt u contact met hen? Maakt u daarvoor dan gebruik van dit formulier.